COMENTARIS

Ens pots enviar qualsevol comentari, article, assaig i similar a santjordifundacio@gmail.com i serà publicat en aquest espai.

La legalitat dels terrenys d'acampada:

INFORME LEGALITZACIÓ TERRENYS D'ACAMPADAEscrit realitzat per Albert Maspoch després de les experiències viscudes per legalitzar el centre escolta "Cal Gall", paratge gestionat per la fundació.

Hi trobaràs una anàlisi bastant exhaustiu del que cal fer per legalitzar un paratge per poder fer-hi acampades. L'escrit vol ser també una crítica per part de l'autor, al cost, les dificultats i tardances de les administracions públiques en fer aquestes legalitzacions.

És legal el lloc d'acampada que hem llogat? Després de llegir aquest document, pots arribar a la teva pròpia conclusió.