Els eixos d'actuació

Per poder complir els objectius estatutaris, l'any 2013 es van aprovar tres eixos d'actuació: el social, el pedagògic i el d'infraestructures.

  • Ajudem els nois i noies que per motius econòmics o d'exclusió social no poden fer front a les quotes anuals. L'objectiu és que cap persona hagi de deixar la nostra activitat educativa per manca de recursos.

  • Fem actuacions amb la finalitat de fomentar, expandir, arrelar i donar a conèixer l'activitat educativa del Moviment Escolta i Guia, en especial la seva important funció social i d’integració.

  • Fomentem l'apropament a persones interessades a gaudir de l'esperit escolta i guia i no pertanyen a l'actual estructura del Moviment, per tal de participar i ajudar en futurs actes que organitzarem, de fer feines de suport i de col·laboració en el finançament de la Fundació.

Promovem i fem activitats amb la finalitat de fomentar l'educació en el temps del lleure utilitzant el mètode pedagògic de MEiG com a fet diferenciador d'altres moviments i associacions. Vetllem també per potenciar els altres dos principis bàsics de país i espiritualitat.

Volem fomentar infraestructures adients perquè els agrupaments puguin desenvolupar les seves activitats .

Els projectes actuals

Com que pensem que l'educació en el temps de lleure és fonamental pel desenvolupament dels nois i noies i contribueix especialment a la integració de les persones nou vingudes hem instaurat unes ajudes perquè els nois i noies de famílies en dificultats econòmiques, puguin accedir-hi.

Com que la pedagogia és un dels eixos de treball important de la fundació, hem instaurat uns premis a projectes educatius concrets, realitzats en els agrupaments perquè serveixin també com a eina per altres unitats.

Creiem que podem consolidar infraestructures més adequades per les activitats de MEiG , concretament llocs per fer-hi acampada amb unes instal·lacions complementàries per tal de poder fer-ho tot l'any, inclòs els mesos d'hivern. llegir mésCreiem en l'educació en el temps de lleure i en la pedagogia del projecteVolem uns espais dignes per poder fer les nostres activitats


Tens alguna idea?

Si ets escolta pots proposar qualsevol projecte dins dels eixos anomenats, envial's al correu santjordifundacio@gmail.com