Els eixos d'actuació

Per poder complir els objectius estatutaris, l'any 2013 es van aprovar tres eixos d'actuació: el social,  el pedagògic i el d'infraestructures.

Promovem i fem activitats amb la finalitat de fomentar l'educació en el temps del lleure utilitzant el mètode pedagògic de MEiG com a fet diferenciador d'altres moviments i associacions. Vetllem també per potenciar els altres dos principis bàsics de país i espiritualitat.

Volem fomentar infraestructures adients perquè els agrupaments puguin desenvolupar les seves activitats .

Els projectes actuals

Com que pensem que l'educació en el temps de lleure és fonamental pel desenvolupament dels nois i noies i contribueix especialment a la integració de les persones nou vingudes hem instaurat unes ajudes perquè els nois i noies de famílies en dificultats econòmiques, puguin accedir-hi.    

Com que la pedagogia és un dels eixos de treball important de la fundació, hem instaurat uns premis a projectes educatius concrets, realitzats en els agrupaments perquè serveixin també com a eina per altres unitats.

Creiem que podem consolidar infraestructures més adequades per les activitats de MEiG , concretament llocs per fer-hi acampada amb unes instal·lacions complementàries per tal de poder fer-ho tot l'any, inclòs els mesos d'hivern.  llegir mésCreiem en l'educació en el temps de lleure i en la pedagogia del projecte


Volem uns espais dignes per poder fer les nostres activitats

Tens alguna idea?

Si ets escolta pots proposar qualsevol projecte dins dels eixos anomenats, envial's al correu santjordifundacio@gmail.com